Báo giá phần mềm

Bắt đầu với gói dùng thử, nâng cấp khi có nhu cầu

ONF- 1000

Gói 1,000 hóa đơn

ONF- 2000

Gói 2,000 hóa đơn

ONF- 5000

Gói 5,000 hóa đơn

ONF- 10000

Gói 10,000 hóa đơn

ONF- 20000

Gói 20,000 hóa đơn

ONF- MAX

Không giới hạn
699,000 đ
/Gói
1,090,000 đ
/Gói
1.900,000 đ
/Gói
3,600,000 đ
/Gói
6,000,000 đ
/Gói
Thỏa thuận
Phí cài đặt khởi tạo 500.000 đ

ONF-1000

Gói 1,000 hóa đơn
699,000 đ
/Gói

ONF-2000

Gói 2,000 hóa đơn
1,090,000 đ
/Gói

ONF-5000

Gói 5,000 hóa đơn
1.900,000 đ
/Gói

ONF-10000

Gói 10,000 hóa đơn
3,600,000 đ
/Gói

ONF-20000

Gói 20,000 hóa đơn
6,000,000 đ
/Gói

ONF-MAX

Không giới hạn
300 đ /Gói
Phí khởi tạo các gói 500.000 đ

Báo giá chữ ký số tập trung HSM

Giải pháp chữ ký số tập trung thay thế USB token ký ngay trên thiết bị mọi lúc mọi nơi

01x Slot lưu chứa 1 cặp khóa chứng thư số trên thiết bị HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3
01x Chứng thư số công cộng NewTel-CA cho tổ chức/ doanh nghiệp
Ký số Hóa đơn điện tử Novaon


THỜI GIAN

1 NĂM

2 NĂM

3 NĂM

CBH-NV5-XY

Giới hạn tối đa
5K
phiên ký/tháng

2,600,000 đ


4,320,000 đ


5,000,000 đ

CBH-NV10-XY

Giới hạn tối đa
10K
phiên ký/tháng

4,500,000 đ


6,300,000 đ


8,200,000 đ

CBH-NV30-XY

Giới hạn tối đa
30K
phiên ký/tháng

5,900,000 đ


9,450,000 đ


12,300,000 đ

CBH-NV50-XY

Giới hạn tối đa
50K
phiên ký/tháng

7,620,000 đ


12,300,000 đ


16,000,000 đ


THỜI GIAN

1 NĂM

2 NĂM

3 NĂM

CBH-NV300-XY

Giới hạn tối đa
300
phiên ký/tháng

600,000 đ


920,000 đ


1,100,000 đ

CBH-NV500-XY

Giới hạn tối đa
500
phiên ký/tháng

900,000 đ


1,550,000 đ


1,800,000 đ

CBH-NV1-XY

Giới hạn tối đa
1K
phiên ký/tháng

1,500,000 đ


2,550,000 đ


3,000,000 đ

CBH-NV3-XY

Giới hạn tối đa
3K
phiên ký/tháng

2,000,000 đ


3,350,000 đ


3,850,000 đ

CBH-NV1-XY

- 01x Slot lưu chứa 1 cặp khóa chứng thư số trên thiết bị HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3
- 01x Chứng thư số công cộng NewTel-CA cho tổ chức/ doanh nghiệp
- Ký số Hóa đơn điện tử Novaon
- Giới hạn tối đa 1K phiên ký/tháng
- Thời hạn: XY = 1Y (1 năm), 2Y (2 năm), 3Y (3 năm)
1,500,000 đ
2,550,000 đ
2,950,000 đ
1, 2, 3 năm / Gói

CBH-NV3-XY

- 01x Slot lưu chứa 1 cặp khóa chứng thư số trên thiết bị HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3
- 01x Chứng thư số công cộng NewTel-CA cho tổ chức/ doanh nghiệp
- Ký số Hóa đơn điện tử Novaon
- Giới hạn tối đa 3K phiên ký/tháng
- Thời hạn: XY = 1Y (1 năm), 2Y (2 năm), 3Y (3 năm)
1,950,000 đ
3,315,000 đ
3,835,000 đ
1, 2, 3 năm / Gói

CBH-NV5-XY

- 01x Slot lưu chứa 1 cặp khóa chứng thư số trên thiết bị HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3
- 01x Chứng thư số công cộng NewTel-CA cho tổ chức/ doanh nghiệp
- Ký số Hóa đơn điện tử Novaon
- Giới hạn tối đa 5K phiên ký/tháng
- Thời hạn: XY = 1Y (1 năm), 2Y (2 năm), 3Y (3 năm)
2,600,000 đ
4,320,000 đ
5,000,000 đ
1, 2, 3 năm / Gói

CBH-NV10-XY

- 01x Slot lưu chứa 1 cặp khóa chứng thư số trên thiết bị HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3
- 01x Chứng thư số công cộng NewTel-CA cho tổ chức/ doanh nghiệp
- Ký số Hóa đơn điện tử Novaon
- Giới hạn tối đa 10K phiên ký/tháng
- Thời hạn: XY = 1Y (1 năm), 2Y (2 năm), 3Y (3 năm)
4,500,000 đ
6,300,000 đ
8,200,000 đ
1, 2, 3 năm / Gói
Thuế VAT trên từng Gói: 10%

Chương trình ưu đãi

1. Miễn phí khởi tạo.

2. Miễn phí tạo mẫu hóa đơn theo mẫu có sẵn.

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Đã có 368 đơn vị đăng ký trong tháng
Trong đó 351 đơn vị đã triển khai thành công

Đăng ký ngay để nhận ưu đãi!

Số điện thoại:

Mã số thuế doanh nghiệp:

Họ tên người liên hệ:

Chọn gói hóa đơn:

Miễn phí khởi tạo (Trị giá 500.000 đ)

* Chúng tôi sẽ gọi ngay trong 5 phút.

Thành viên trong hệ sinh thái NOVAON với hơn 87.000 khách hàng